Skip to content

park

Pärnu Haldusteenused

Pärnu Haldusteenused on Pärnu Linnavalitsuse hallatav asutus, mis on ellu kutsutud linna omandis olevate objektide haldamiseks ja hooldamiseks ning linnakodanike teenindamiseks.

Ettevõte teostab heakorratöid kõikidel Pärnu linna kalmistutel, haldab munitsipaalelamuid ja hoiab korras bussipeatused.

Ettevõte osutab erinevaid teenuseid ka linnakodanikele: langetab puid, juurib põõsaid, lükkab lund ja niidab muru.

Hauaplatside kujundamine, ehitamine, korrastamine, puhastamine, kirjete taastamine ja lepinguline hooldamine on teenusteliikideks mida osutame linna kalmistutel.

Pärnu Haldusteenuste töötajad vastavad ka ööpäevaringselt toimivale infotelefonile:

+372 5344 7540 – majahalduri avariitelefon