Skip to content

Hinnakiri

1.1 Hauaplatside hooldus

# Teenus Hind
1.1.1. Hauaplatsi ühekordne hooldus aastaringselt (v.a. lumekattega ajal). Ühekordne hooldus sisaldab muru pügamist, riisumist, prügi koristamist, vajadusel taimede kastmist (min. arvestus1 tund). 20 €
1.1.2. 1-3 kohalisel hauaplatsil hooldust üks kord kuus (v.a. lumekattega ajal – aprill-oktoober). Hooldus üks kord kuus sisaldab muru pügamist, riisumist, prügi koristamist, vajadusel taimede kastmist. 65 €
1.1.3. 1-3 kohalisel hauaplatsil hooldust kaks korda kuus (v.a. lumekattega ajal, aprill-oktoober). Hooldus kaks korda kuus sisaldab muru pügamist, riisumist, prügi koristamist, vajadusel taimede kastmist. 80 €
1.1.4. 4- ja enama kohalisel hauaplatsil hooldust üks korda kuus (v.a. lumekattega ajal – aprill-oktoober). Hooldus üks kord kuus sisaldab muru pügamist, riisumist, prügi koristamist, vajadusel taimede kastmist. 80 €
1.1.5. 4- ja enama kohalisel hauaplatsil hooldust kaks korda kuus (v.a. lumekattega ajal – aprill-oktoober). Hooldus kaks korda kuus sisaldab muru pügamist, riisumist, prügi koristamist, vajadusel taimede kastmist. 95 €
1.1.6. 1-3 kohalisel hauaplatsil liivaga katmine (liiva kihi paksus 10 cm) 50 €
1.1.7. 4- ja enama kohalisel hauaplatsil liivaga katmine (liiva kihi paksus 10 cm). 90 €
1.1.8. 1-3 kohalisel hauaplatsilt vana liiva eemaldamine 150.00 Hind sisaldab geotekstiili paigaldamist ja uue liivakihiga katmist (10 cm). 150 €
1.1.9. 4- ja enama hauaplatsilt vana liiva eemaldamine. Hind sisaldab geotekstiili paigaldamist ja uue liivakihiga katmist (10 cm). 200 €
1.1.10. Hauaplatsi trimmerdamine ja niitmine (min arvestus 1 tund) 18 €
1.1.11. Urni hauastamine. Hind sisaldab kalmistul platsi ülevaatamist, haua kaevamist, urni hauda asetamist kalmistutöötaja poolt, haua kinni ajamist. 30 €
1.1.12. Kliendi soovil teostatavad teenustööd, mis ei kajastu hinnakirjas (lillepeenarde rajamine, puude/põõsaste juurimine jms tööd – v.a. lumekattega ajal – mai – oktoober) Hinnale lisandub materjalide maksumus (min arvestus 1 tund). 25 €
1.1.13. Küünla süütamine, hiljem kalmult ära koristamine. 4 €
1.1.14. Iga järgnev küünal samal kalmul 2 €

1.3. Vallikääru kasutamine

# Teenus Hind
1.3.1. Ala sulgemine ja avamine 54 €
1.3.2. Ala sulgemine väljaspool statsionaarseid piirdeid 15 €/inimtöötund, millele lisandub piirdeaedade rendi hind
1.3.3. Valli WC kasutamine ürituse ajal (4+4 WC-d) 40 € tund, millele lisandub tarbitud elektrienergia ning vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind
1.3.4. Vallikääru valvekoristus (sisaldab ürituse aegset valvekoristust koos täiendavate prügikastide paigaldusega ja utiliseerimisega) 15 €/inimtöötund, millele lisandub jäätmete utiliseerimise hind
1.3.5. Vallikääru koristus 132 € , millelel lisandub jäätmete utiliseerimise hind.

1.4. Vallikääru aasa kasutamine

# Teenus Hind
1.4.1. Ala sulgemine ja avamine 15 €/inimtöötund, millele lisandub piirdeaedade rendi hind
1.4.2. Vallikääru aasa valvekoristus (sisaldab ürituse aegset valvekoristust koos täiendavate prügikastide paigaldusega ja utiliseerimisega) 15 €/inimtöötund, millele lisandub jäätmete utiliseerimise hind
1.4.3. Vallikääru aasa järelkoristus (sisaldab ürituse järgset koristust koos jäätmete utiliseerimisega) 15 €/inimtöötund, millele lisandub jäätmete utiliseerimise hind

1.5. Avalikes huvides osutatavad teenused

# Teenus Hind
1.5.1. Lume- ja libedusetõrje teedelt (tehnikaga) Töötund – 50 € lisandub puistematerjali hind.
1.5.2. Haljasalade hooldus tehnikaga (sisaldab niitmist, trimmerdamist, niitmise jääkide, lehtede, prügi jms koristamine). Töötund – 50 €
1.5.3. Muud eriteenused (biopakendite müük jms vahendamine) hinnalisa kuni 30%

1.6 Elektrienergiaga varustamise teenus

# Teenus Hind
1.6.1. Elektrienergiaga varustamise teenus hõlmab erinevaid meetmeid ja tegevusi, mille eesmärk on kindlustada tarbijatele pidev elektrienergia kättesaadavus. Elektrienergiaga varustamise teenusel on fikseeritud hind 8-tunnise perioodi jooksul. Teenuse miinimum arvestus on 8 tundi.
Diisel generaator treileril. Võimsus 51 kW/65 kVA. Pinge 230V/400V. Elektriväljundid 1x400V/125A, 63A, 32A, 16A ja 2x230V/16A.
400 €
1.6.2. Alajaotuskilp (16A/32A/63A) ja pikendusjuhe 25 m IP44 (400V 16A/32A/63A) 50 €

1.7 Tarbimiskoha lülitamisteenus:

# Teenus Hind
1.7.1. Pärnu Linnavalitsuse poolt hallatavate alade elektri tarbimiskohtade sisselülitamine mõõtepunktis, elektri algnäidu fikseerimine, kohalesõiduga Pärnu keskuslinna piires 30 €
1.7.2. Pärnu Linnavalitsuse poolt hallatavate alade elektri tarbimiskohtade väljalülitamine mõõtepunktis, elektri lõppnäidu fikseerimine, kohalesõiduga Pärnu keskuslinna piires 30 €

2. Hinnad ei sisalda käibemaksu.

3. Töötunni miinimum arvestus on üks tund.

4. Pärnu Linnavalitsuse poolt hallatavate alade elektri tarbimiskohtade väljalülitamine mõõtepunktis, elektri lõppnäidu fikseerimine, kohalesõiduga Pärnu keskuslinna piires
Pärnu Haldusteenused juhatajal on õigus kokku leppida korralduse punktides 1.1.; 1.3.; 1.4.; 1.6. ja 1.7. sätestatud teenuse hindadest kõrgemates teenuse hindades, kui osutatav teenus tingib täiendavaid tööjõu ja materjalide kulutusi võrreldes hindade kehtestamisel arvestatuga.

5. Korralduse punktis 1.5.3 nimetatud teenuste puhul otsustab hinnalisa täpse suuruse Pärnu Haldusteenused juhataja.

6. Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 19. august 2013 korralduse nr 369 „Pärnu Linnavalitsuse hallatava asutuse Pärnu Haldusteenused tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine”.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Pärnu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

8. Korraldus jõustub 15. juunist 2023.