Paljulapselise parkimisloa taotlus

    Palun väljastada mulle Pärnu linna tasulisel parkimisalal tasuta parkimiseks parkimisluba, kuna olen nelja ja enama kuni 19 aastase lapse lapsevanem ja elan Pärnu linnas.

    Taotluse esitaja andmed:

    Olen nõus, et parkimisloa väljastamise menetluses teostatakse päringud minu rahvastikuregistri suhteandmetest ja liiklusvahendi kohta liiklusregistrist.