Viivistasu otsusele vaide esitamine    Lubatud failitüübid: doc, pdf, docx, jpg, jpeg, png
    Kinnitan, et
    Esitatud andmed on tõesedVaide esitamise hetkel ei ole antud asjas jõustunud kohtuotsust ega ei toimu kohtumenetlust
    Vaidele on lisatud volikiri (juhul kui vaide esitab volitatud esindaja)