Viivistasu otsusele vaide esitamineLubatud failitüübid: doc, pdf, docx, jpg, jpeg, png
Kinnitan, et
Esitatud andmed on tõesedVaide esitamise hetkel ei ole antud asjas jõustunud kohtuotsust ega ei toimu kohtumenetlust
Vaidele on lisatud volikiri (juhul kui vaide esitab volitatud esindaja)