Skip to content

Viivistasu otsusele vaide esitamine  Lubatud failitüübid: doc, pdf, docx, jpg, jpeg, png
  Kinnitan, et*
  Esitatud andmed on tõesed
  Kinnitan, et*
  Vaide esitamise hetkel ei ole antud asjas jõustunud kohtuotsust ega ei toimu kohtumenetlust
  Kinnitan, et
  Vaidele on lisatud volikiri (juhul kui vaide esitab volitatud esindaja)