Viivistasu otsusele vaide esitamine

Kinnitan, et
Esitatud andmed on tõesedVaide esitamise hetkel ei ole antud asjas jõustunud kohtuotsust ega ei toimu kohtumenetlust
Vaidele on lisatud volikiri (juhul kui vaide esitab volitatud esindaja)