Skip to content
Menu
Kinnisvarahaldur
Menu

Kinnisvara haldusteenus

Tegevuste eesmärk on tagada kinnisvara (Pärnu Linnale kuuluvate sotsiaalelamute) jätkuv olemasolu tema omanikule, tagades sellega hallatava kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilimise.

Haldusteenus hõlmab endas kinnisvaraobjektide tehnohoolduse, heakorratööde, ehitus- ja remontööde korraldamist ning tugiteenuste osutamist (sh 24/7 dispetšerteenistuse korraldamine).

Pärnu linnale kuuluvate elamute asukohad keskuslinnas:
Lai tn 17, Lai tn 28, Liiva tn 8B/1 ja 8B/2, Liiva tn 8D, Metsa 7A, Männi 15A, Rohu tn 58C/1 ja 58C/2, Rohu tn 119, Vingi tn 7 ja Vingi tn 3.

Pärnu linnale kuuluvad eluruumid korteriühistutes: Metsa tn 16 asuvas elamus (40 korterit).

Pärnu linnale kuuluvate elamute asukohad osavaldades:
Tiigi tn 2 Paikuse (Paikuse osavallas Sotsiaalkeskuse päevakeskuse ruumid), Võidu tn 2 Lavassaares (Audru osavallas), Lihula mnt 12 Audrus (Audru osavallas), Lihula mnt 14 Audrus (Audru osavallas), Risti (Tõstamaa osavallas).

Kontakt

Urmas Salmu
Kinnisvarahaldur