Skip to content
Menu
Kinnisvarahaldur
Menu

Remondi- ja tehnohooldusteenus

Tehnohooldusteenus hõlmab ennetuslike, plaanilisi või tingimuslike tegevusi, et tagada hoone osade ja tehnosüsteemide jätkuv kasutus ning funktsioneerimine.

Remonttööd

Krundi rajatiste renoveerimine. Ehitise põhitarindite renoveerimine. Hoonete siseruumides tehtav tarindite renoveerimine. Hoone keskkonnatehnika süsteemide renoveerimine. Elektripaigaldise renoveerimine. Nõrkvoolupaigaldise renoveerimine. Elektriseadmete ja -süsteemide renoveerimine. Turvasüsteemide renoveerimine. Muud kinnistu uuendamise ja muutmisega seonduvad tegevused.

Tehnohooldus

Kruntide ja rajatiste tehnohooldus. Ehitiste põhitarindite tehnohooldus. Hoone siseruumides tehtav tarindite tehnohooldus. Hoone keskkonnatehnika süsteemide tehnohooldus: küttesüsteemid, veevarustussüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, ventilatsioonisüsteemid. Elektripaigaldise tehnohooldus. Nõrkvoolupaigaldise tehnohooldus. Turvasüsteemide tehnohooldus.

Tugiteenused

Parkimisteenus: märgistuse kavandamine ja teostamine, parkimise korraldamine. Teenused ruumide kasutamisel: kolimisteenused, mööbli ja muu sisseseade remont,  hoonete siltide ja reklaami korraldamine, ruumide kasutaja vajadustest tulenev pisiremont.

Remondi- ja tehnohooldusteenuse hinnakiri

Kontakt

Urmas Salmu
Kinnisvarahaldur