Skip to content
Menu
Kinnisvarahaldur
Menu

Kalmistuteenus

Pärnu linnas on kokku 14 kalmistut, osavaldades 9 kalmistut ja keskuslinnas 5 kalmistut, millest 11 on kultuurimälestised. Pärnu keskuslinnas antakse uusi hauaplatse kasutusse ainult Uulu kalmistule, selleks tuleb pöörduda Uulu kalmistuvahi poole. Kalmistuteenuse sisuks on hallata Pärnu linna ja osavalla kalmistuid ning tagada nende korrashoid. Kalmistuteenuse põhitegevusteks on:

 • matmiste, peale- ja ümbermatmistega seonduvate tegevuste korraldamine (matuseteenuse osutamine, matuste registreerimine, registrite haldamine);
 • hauaplatsidega seonduvate tegevuste koordineerimine (hauaplatside kasutusse andmine, maetute ja hauaplatside üle arvestuse pidamine);
 • hauaplatside hooldus- ja remonttööde registreerimine;
 • kalmistul olevate ohtlike puude raie korraldamine;
 • kalmistu heakorra- ja hooldustööde korraldamine;
 • kalmistukülastajate teenindamine;
 • kalmistu vara haldamine (sh matmiskohtade korrastamiseks inventari laenutamine);
 • veevõtukohtade tagamine;
 • kalmistu jäätmekäitluse korraldamine (jäätmemahutite olemasolu ning nende tühjendamise tagamine);
 • Pärnu linna poolt hooldatavate haudade korrastamine;
 • hauaplatsi hooldamise või korrastamise tellimuste täitmine.

Hauaplatsi taotlemine ja kasutusse andmine, õiguste üleandmine, loobumine ja lõppemine, tulenevalt kehtivast määrusest:

Matuse registreerimine, andmete kogumine ja registrite täiendamine, tulenevalt kehtivast seadusest ja määrusest:

Kalmistutele kalmistuvahtide töövälisel kellaajal mootorsõidukiga sisenemiseks on vajalik küsida eelnevalt suuline luba kalmistuvahi käest telefoni teel.

Luba küsida saab tööpäeviti: E-R kell 8:00 – 17:00.

Kalmistute teenuste hinnakiri

Kalmistuvahtide kontaktid

Uulu kalmistu
Kontor avatud: E-R 8:00 – 17:00
Lõuna: 12:00 – 13:00
Pärnu Metsakalmistu
Kontor avatud: E-R 8:00 – 17:00
Lõuna: 12:00 – 13:00
Alevi kalmistu
Kontor avatud: E-R 8:00 – 16:00
Lõuna: 12:00 – 13:00
Vana-Pärnu kalmistu
Kontor avatud: E-R 8:00 – 17:00
Lõuna: 12:00 – 13:00
Audru kalmistud:
Audru, Jõõpre, Uruste
Vastuvõtt Audru osavallakeskuses (kabinet 9)
E,K,R 8:00-12.00;
T, N 13:00-17:00.
Kalmistuvaht vastab kõnedele 8.00-17.00.
Paikuse kalmistu
Kontor puudub. Kliente teenindab Pärnu Metsakalmistu kalmistuvaht.
Kohtumine kokku leppida telefoni või e-posti teel.
Tõstamaa kalmistud:
Tõstamaa, Kastna, Tõhela, Kõpu ja Seliste
Kontor puudub, kalmistuvahtidega kohtumine kokku leppida telefoni või e-posti teel.