Skip to content
Menu
Kinnisvarahaldur
Menu

Heakorrateenus

Heakorrateenus jaguneb kahte suuremasse gruppi: välikoristustööd ja sisekoristustööd.

Teenuste eesmärgiks on tagada hoonete, krundi, kõnniteede ja haljasalade heakord.

Sise- ja välikoristust teostavad meie tublid töötajad Pärnu linna poolt hallatavates sotsiaalkontorites Tallinna mnt 1, Kaevu tn 27, Metsa tn 14 ning Raekoja majas (Uus 4/Nikolai 3) ja Linnakodaniku majas (Nikolai 8). Samuti haldame Metsa tn 1, Pärnu linn hoonet ja kõiki Pärnu linna halduses olevaid sotsiaalelamuid.

Meie professionaalne heakorrateenuste meeskond on pühendunud tagama, et Pärnu linna haljasalad oleks alati korrastatud, ohutud ja meeldivad. Meeskonna peamised ülesanded on libeduse- ja lumetõrje, niitmistööd, puulehtede koristus, olmeprahi koristus ja prügikastide tühjendus ning kõrghaljastuse hooldustööd.

Haljasalade korrashoiu töid teostame (827 070 m2): Pärnu kesklinnas, Pärnu Vallikäärus, linna haljasalad väljaspool kesklinna piirkonda, linna haljasalad sõidutee ja kõnnitee vahelisel alal ning haljasalad Paikuse osavallas.

Lisaks pakume võimalusel avalikes huvides osutatavaid teenuseid.

Heakorrateenuse hinnakiri

Kontakt

Allan Alev
Töödejuhataja